Side

1

av 3

Identifisering

Her skal vi identifisere kunden. Bruk enten kundenr fra fagsystem eller skriv inn e-postadresse og/eller mobilnr som kan identifisere kunden.

Vær oppmerksom på at en e-postadresse eller et mobilnr kan være registrert på flere personer.

Fjerning av samtykke

E-post
SMS

Samtykket fjernes i løpet av 24 timer

Tilbake til samtykkefjerning